E-Hub: duurzame energie start op wijkniveau

De energienetten van de toekomst moeten flexibel kunnen omgaan met hernieuwbare energie. Het Europese E-Hub-project startte de afgelopen jaren met verschillende proeftuinen, die volledig draaien op duurzame energie.

E-Hub is een intelligent netwerk dat op wijkniveau energie uitwisselt tussen de gebruikers die erop aangesloten zijn. Via E-Hub kunnen hernieuwbare energiebronnen als zonnepanelen, waterkracht of biomassa worden gedeeld. Andere toepassingen zijn geothermie, het gebruik van warmte- en koelingsnetten en energieconversie en -opslag. Op basis van de bevindingen van gebruikers zorgde E-Hub voor een optimale energieverdeling.

Tussen 2010 en 2014 werd het project  in de praktijk gebracht in de Leuvense wijk Tweewaters, maar ook in Milaan, Freiburg en het Chinese Dalian.

Wat doet EnergyVille?

EnergyVille richtte zich binnen het E-Hub-project op de ontwikkeling van warmteopslag: niet via een centrale warmtetank, maar via kleinere vaten in gezinswoningen of kantoren die als één grote warmtebuffer aangestuurd werden. Het ontwikkelde bovendien een gebruiksvriendelijk pilootsysteem dat het energiesysteem monitort op energieverbruik en -balans, kostprijs en CO2-uitstoot.

E-Hub in cijfers
  • Partnerproject van 16 Europese partners uit 9 landen
  • Looptijd: december 2010 – november 2014
  • Totale projectwaarde: € 11.700.000, waarvan de Europese Commissie € 8.000.000 bijdraagt
E-Hub is een intelligent netwerk dat op wijkniveau energie uitwisselt tussen de gebruikers die erop aangesloten zijn.