Vlaamse algenkwekerij ingezet in Europees onderzoek

In september 2014 huldigden VITO en de hogeschool Thomas More Geel officieel de pilootinstallatie SUNBUILT in, een unieke algenkweekinstallatie in Vlaanderen. De algen vormen een rijke biomassa voor duurzame grondstoffen. De installatie wordt nu ingezet in verschillende Europese projecten, waaronder MIRACLES.

De algen in het SUNBUILT-laboratorium zijn een gedroomde natuurlijke grondstof. Onder invloed van zonlicht zetten ze water, (vee)voedingsstoffen en CO2 om in een waardevolle biomassa. Via extractie kunnen tal van nuttige stoffen uit de algen gehaald worden, zoals voedingsadditieven, cosmetische stoffen of chemicaliën. Aan de SUNBUILT-kweekinstallatie is een module verbonden die de algen oogst. De module zuivert bovendien het gebruikte groeiwater, zodat het hergebruikt kan worden.

In 2014 hebben VITO en Thomas More mee het 4-jarige MIRACLES-project opgezet, waarin een internationaal consortium expertise inzake algenproductie uitwisselt. Concreet ontwikkelen de partners nieuwe oogst- en waterrecyclagetechnieken, goedkopere fotobioreactoren, een optimaal groeiproces voor de algen, verwerkingsprocessen van de algen en nieuwe toepassingen voor de algen.

Wat doet VITO in deze projecten?

VITO speelt samen met Thomas More een pioniersrol in het wetenschappelijk onderzoek naar algenkweek. VITO focust  op de oogst en verwerking van de algen, en reikt de hand aan geïnteresseerde bedrijven.

MIRACLES: facts & figures
  • Partnerproject met 26 partners uit 6 Europese lidstaten, Noorwegen en Chili
  • Aanvang in november 2013
  • Totaalbudget consortium: € 11.900.000

Voor meer info en updates surf naar: www.sunbuilt.be

De algen in het SUNBUILT-laboratorium zijn een gedroomde natuurlijke grondstof.
Agro&Chemie

Kweken van micro-algen: Sunbuilt werkt aan opschaling ow.ly/yAD6K #VITO @thomasmorebe @prov_antwerpen #biobased