Suikers uit vezelrijke reststromen worden chemische bouwstenen

Door vezelhoudende gewassen of reststromen gericht te bewerken is het mogelijk nieuwe, groene bouwstenen te ontwikkelen voor de chemie. Op basis van lignocellullose ontwikkelt VITO samen met industriële en onderzoekspartners nieuwe waardeketens.

In het project Carboleum slaat VITO de handen in elkaar met de KU Leuven, de UGent en de industriële partners Cargill, Taminco en Ecover. De partners willen onderbenutte suikerhoudende stromen via bioraffinage omzetten in hernieuwbare, geamineerde chemicaliën met betere eigenschappen.

In alle vezelhoudende gewassen (lignocellullose) treffen we laagwaardige suikers aan: hout, stro, grassen of reststromen van bijvoorbeeld de suikerriet- of palmolieproductie. Via een specifieke chemische omzetting ontstaan geamineerde bouwstenen voor chemische producten. Zo behoort een vloeibaar wasmiddel op basis van suikers uit hout tot de mogelijkheden. De technologie heeft haar haalbaarheid bewezen voor een aantal modelsuikers. In de toekomst zullen de projectpartners onderzoeken of deze technologie ook toegepast kan worden op suikerrijke reststromen uit de landbouw en de voedingssector.

Carboleum is een initiatief van de Vlaamse chemische industrie met financiering door Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH).

Wat doet VITO in het project?

VITO ontwerpt en demonstreert energiezuinige processen voor de scheiding en opzuivering van de eindproducten. In het productieproces worden de geamineerde bouwstenen opgezuiverd uit het reactiemengsel met behulp van VITO’s FunMem®-membranen. Dat zijn keramische membranen waarmee specifieke moleculen veel efficiënter van elkaar gescheiden kunnen worden.

Carboleum: facts & figures
  • Partnerproject met 6 Vlaamse partners
  • Looptijd: april 2013 – maart 2015. Het project werd intussen verlengd tot maart 2017.
  • Budget: € 1.036.462 (FISCH-subsidie: € 673.322) voor iedere projectperiode
Onderbenutte suikerhoudende stromen via bioraffinage omzetten in hernieuwbare, geamineerde chemicaliën met betere eigenschappen.