Nieuwe tool helpt bij beoordeling van innovatieve technologie

Schone technologieën, duurzame chemie en recyclage maken productieprocessen duurzamer. Voor de verdere ontwikkeling ervan is een geïntegreerd beoordelingskader nodig. Binnen de samenwerking tussen VITO en UHasselt werd een tool ontwikkeld die de technische en economische aspecten van innovatieve technologie kritisch tegen het licht houdt.

Duurzame productieprocessen zijn onmisbare bouwstenen bij de overgang naar een biogebaseerde economie. Om de risico’s te beperken is er in domeinen als cleantech, duurzame chemie en recyclage echter nood aan een geïntegreerd beoordelingskader voor nieuwe technologieën.

Binnen de samenwerking tussen VITO en UHasselt worden de geschikte instrumenten ontwikkeld voor zo'n beoordeling. Het gaat om techno-economische analyses (TEA) en duurzaamheidsanalyses: geïntegreerde pakketten van marktstudies, energiemodellen, economische modellen, duurzaamheidsmodellen en risicoanalyses die helpen om de cruciale parameters bij de opstart van een nieuwe technologie te identificeren. Zo dragen ze bij tot een versnelde ontwikkeling, met minder risico's.

Wat doet VITO in het project?

VITO en de UHasselt passen de techno-economische en duurzaamheidsanalyses nu al toe binnen Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dat vergroot de kans op implementatie aanzienlijk. Daarnaast wordt de TEA-methodologie aangeboden aan industriële partners, die er hun investeringsbeslissingen mee kunnen ondersteunen.

Duurzame productieprocessen zijn onmisbare bouwstenen bij de overgang naar een biogebaseerde economie.