CO2 als bouwstof voor waardevolle chemicaliën

De emissie van CO2 baart wetenschappers en de samenleving in het algemeen al enkele decennia zorgen. Om het broeikaseffect te temperen moet die uitstoot in de eerste plaats worden verminderd. Tegelijk gaan onderzoekers na hoe CO2 kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen of interessante chemicaliën. VITO-onderzoekers werken aan bio-katalytische omzettingen en microbiële elektrosynthese.

Het onderzoek door VITO naar de conversiemogelijkheden van CO2 heeft vele facetten. Een greep uit de lopende onderzoeken:

  • Een doctoraatsonderzoek in samenwerking met de Universiteit Gent richt zich op de productie van bioplastics uit CO2 en de modellering van het proces.
  • Een doctoraatsonderzoek in samenwerking met de Universiteit van Wageningen gaat na hoe CO2 kan worden omgezet in ethanol, via de synthese van azijnzuur, in bio-elektrochemische systemen
  • Een Marie Curie-project hanteert een vergelijkbare insteek voor de reductie van CO2 naar methanol via enzymatische elektrosynthese;  ElectroEnzeQuest (FP7, MC-IIF 330803)
  • Een tweede Marie Curie-project onderzoekt de omzetting van CO2 naar ethyleen, een belangrijke grondstof voor chemische verbindingen; Bio-Electro-Ethylene (FP7, MC-IEF 626959)
Het broeikaseffect temperen door uitstoot te verminderen.