ONZE VISIE OP CHEMIE

De uitdaging?

“De chemische sector grijpt nog altijd massaal naar fossiele grondstoffen zoals aardolie, maar die voorraad is eindig. In Europa zijn we daarnaast sterk afhankelijk van buitenlandse invoer en de prijsschommelingen die daarmee samenhangen. Om duurzamer te worden, moet de industrie haar productieprocessen verbeteren, reststromen recupereren, overschakelen op hernieuwbare grondstoffen en zo compleet nieuwe waardeketens creëren. Dat is noodzakelijk om de schaarste aan grondstoffen te counteren, kosten te besparen en een stevige markpositie te behouden.”

Wat doet VITO?

“VITO ontwikkelt geïntegreerde (bio)chemische processen, die twee stappen combineren in één: de omzettingsreactie zelf en de afscheiding van het eindproduct. Het resultaat: een betere en snellere omzetting, en daardoor minder energie en grondstoffen, minder afval en minder emissies.

Industriële reststromen bevatten vaak nog waardevolle componenten. Of soms is een solvent te sterk vervuild, waardoor het niet meer bruikbaar is. Onze membraantechnologie maakt het mogelijk om hieruit dure solventen of andere waardevolle fracties te recupereren. Voor de farmaceutische industrie ontwikkelen we membranen om actieve bestanddelen voor medicijnen te concentreren uit organische solventen.

VITO zet ook in op technologieën om bouwstenen voor de chemie te winnen uit agrarische reststromen en hernieuwbare biologische grondstoffen. Zo leggen we ons erop toe om via bioraffinage waardevolle stoffen uit algen te halen, onder meer in samenwerking met hogeschool Thomas More in Geel.

Al onze oplossingen leiden tot een hoger rendement in tal van industrietakken, zoals de chemie, farmacie, food&beverages en industriële biotech. Zo helpen we de Europese chemie om haar concurrentiepositie te verstevigen.”

We helpen de Europese chemiebedrijven om hun concurrentiepositie te verbeteren.
Bert Bouwman
Unit Manager Chemie