Europese onderzoekgemeenschap brengt biogebaseerde economie dichterbij

AERTO, een Europees samenwerkingsverband van onderzoeks- en technologie-instellingen, wil de transitie naar een biogebaseerde economie helpen verwezenlijken. VITO is een van de projectpartners en levert technologische inzichten op chemisch vlak.

Het onderzoeksnetwerk AERTO – kort voor Associated European Research and Technology Organizations – stuurt, stimuleert en ondersteunt onderzoeksinitiatieven die werken aan een duurzame samenleving. Het doel is het Europese innovatiepotentieel aan te scherpen door netwerking, afstemming en uitwisseling van expertise. De afgelopen jaren werden er al programma’s afgerond over windenergie op zee, energie-efficiënt bouwen en de valorisatie van afval.

In 2014 werd een ambitieus nieuw hoofdstuk geopend rond de transitie naar een biogebaseerde economie. In zo'n economie wordt biomassa gebruikt als alternatief voor fossiele grondstoffen. Concreet werkt AERTO rond:

  • De extractie van nuttige suikers uit lignocellulose
  • De valorisatie van algen
  • De valorisatie van lignine (houtstof)
  • Markttrends inzake toepassingen van biomassa
Wat doet VITO?

VITO speelt binnen AERTO een voortrekkersrol bij de isolatie en valorisatie van lignine en lignocellulose. Voor beide processen levert het een waaier aan verfijnde technieken: membraanfiltratie voor de scheiding van nuttige stoffen, maar ook techno-economische analyses en instrumenten om de efficiëntie van de verschillende waardeketens in kaart te brengen, bijvoorbeeld voor de bioraffinage van algen.

AERTO in cijfers

Partnerproject tussen VITO en onderzoeks- en technologie-instellingen uit zes andere Europese landen: FhG, VTT, TNO, SINTEF, Tecnalia Technology Corporation en SP Technical Research Institute of Sweden

  • Samen vertegenwoordigen de 7 instellingen in totaal 45.000 experts
  • Looptijd: juni 2014 – juni 2016 voor het startproject
  • Totaalbudget consortium: € 3.000.000
In 2014 werd een ambitieus nieuw hoofdstuk geopend rond de transitie naar een biogebaseerde economie. In zo'n economie wordt biomassa gebruikt als alternatief voor fossiele grondstoffen.